Nieuwe regeling studiefinanciering

Sinds dit jaar zijn de regels rondom studiefinanciering erg verandert. Het is nu een lening in plaats van een gift. Je moet dus alles terug betalen. Alleen het studentenreisproduct(OV-chipkaart) en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet er voor zorgen dat je binnen tien jaar een diploma hebt behaald, anders moet je ook het OV en de aanvullende beurs terug betalen.

Hoelang heb ik recht op studiefinanciering?

Je hebt recht op zeven jaar studiefinanciering wanneer je een hbo- of universitaire opleiding doet. De aanvullende beurs geldt echter maar de eerste vier jaar en de OV-kaart de eerste vijf jaar.

Buitenlandse studenten

Wanneer je als buitenlandse student in Nederland gaat studeren heb je ook recht op studiefinanciering. Voor extra informatie hierover kijk je op de website van DUO.

Geld verdienen naast je studiefinanciering?

Met de nieuwe regeling is er geen limiet gesteld op gebied van bijverdienen ten opzichte van het oude leenstelsel waarbij je geld moest terug betalen wanneer je te veel verdiende.

Nog geen 18

Zodra je aan een opleiding begint en je bent nog geen 18 jaar oud heb je met de nieuwe regeling alsnog recht op studiefinanciering. Je hebt hier echter pas recht op na het eerste kwartaal nadat je je opleiding begonnen bent.